sep 262018
 

Jeff Barr skrev nyligen i sin blogg om att man kan få terminalaccess på AWS-instanser via Session Manager om man rättigheter till det.
Läs mer här https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-session-manager/
Funkar mot de instanser som har ssm-agenten installerad.

Det han hintade om, men inte beskrev hur man skulle göra var om man vill göra det via cli.
Så här gör man:
Installera först Session Manager Plugin
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager-working-with-install-plugin.html#install-plugin-linux
Sedan kan man göra så här:

[atall@laptop ~]$ aws ssm start-session --target i-0d421cfd7ec752c02

Starting session with SessionId: atall-00d7b6dc947d71f40

sh-4.2$ hostname
ip-172-31-12-21
sh-4.2$
sh-4.2$
sh-4.2$
sh-4.2$ exit

Exiting session with sessionId: atall-00d7b6dc947d71f40.

[atall@laptop ~]$
 Posted by at 07:13